Sprawdź nasze kursy i szkolenia

Chętnie przygotowujemy szkolenia dedykowane, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta czy organizacji.

ilustracja przedstawiająca grupową dyskusję

Poznaj tematy naszych szkoleń

Cyberbezpieczeństwo

Nasze doświadczenie w zakresie Cyber Security:

 • 100 zrealizowanych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • w tym > 50 przeprowadzonych szkoleń na poziomie eksperckim (m.in. dla Wojska, Policji, ZUSu, uczelni wyższych) w ostatnich 3 latach
 • > 100 godzin opracowanych kursów e-learningowych wideo z zakresu cyberbezpieczeństwa na zlecenie Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych


Oferujemy szkolenia dla ekspertów i zespołów ofensywnych (
red team), defensywnych (blue team) oraz scalających ich prace zespołów purple team m.in. z zakresu:

bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa i administracji systemami operacyjnymi, Incident response (Reagowania na incydenty), Cyber Threat Intelligence (CTI) (rozpoznania zagrożeń cyberprzestrzeni) czy bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania.

 

Wybrane, realizowane szkolenia:
 • Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji www (4 dni, 32 godziny)
 • Wyszukiwanie podatności oraz utwardzanie infrastruktury sieciowej (3 dni, 24 godziny, formuła cyber range)
 • Akademia Bezpieczeństwa (kurs e-learningowy w formule on-demand)
 • Ekspert bezpieczeństwa OSSTMM (kurs e-learningowy w formule on-demand)
 • Monitorowanie i operacje bezpieczeństwa (6 dni, 48 godzin)
 • Narzędzia hakerskie (6 dni, 48 godzin)
 • Tester Bezpieczeństwa ( 3 dni, 24 godziny)
 • Administrowanie systemem Linux (Ubuntu/Red Hat) (3 dni, 24 godziny)
 • Tworzenie i zarządzanie zespołami obsługi Incydentów Naruszenia Bezpieczeństwa CERT/CSIRT (2 dni, 16 godzin)
 • Bezpieczeństwo systemów mobilnych (3 dni, 24 godziny)
 • Analiza pakietów PCAP (5 dni, 30 godzin)
 • Informatyka śledcza (2 dni, 16 godzin)
 • OSINT (2 dni, 16 godzin)


Na co dzień, współpracujemy z siecią kilkudziesięciu ekspertów (polskich oraz zagranicznych) z zakresu cyber security, posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz prestiżowe certyfikaty branżowe.

Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie naszej kadry realizujemy również szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla zespołów nietechnicznych (tzw. security awareness), obejmujące m.in. takie zagadnienia jak: zagrożenia w sieci (phishing, ransomware, malware, socjotechnika, atak telefoniczny, spoofing etc.), bezpiecznie przetwarzanie danych czy metody nieautoryzowanego pozyskania danych.

Szczególnie wartymi wyróżnienia, są oferowane przez nas kursy z ww. tematów realizowane w formule cyber range (cyber poligonu) ​​oraz na naszych autorskich laboratoriach. Pozwalających na realizację autentycznych scenariuszy treningowych i zdobywanie doświadczenia oraz na wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.

Dydaktyka
Nasze doświadczenie w zakresie metod dydaktycznych i narzędzi stosowanych w dydaktyce:
 • > 400 zrealizowanych szkoleń dla dydaktyków akademickich z zakresu nowoczesnych metod nauczania
 • w tym > 6 000 godzin przeprowadzonych szkoleń z nauczania online
 • > 4 500 przeszkolonych dydaktyków uniwersyteckich z wybranych tematów

 

Metodycy opracowujący oraz prowadzący szkolenia z ww. zakresu to osoby z ogromnym doświadczeniem dydaktycznym, którzy rozwijają swoja wiedzę i umejętności w Polsce jak również na uniwersytetach zagranicznych. Instruktorzy to zarówno praktycy, działający na rynku komercyjnym, jak i naukowcy mogący pochwalić się tytułami naukowymi, wyróżnieniami w dziedzinie dydaktyki oraz publikacjami w prestiżowych czasopismach. 

 

Wybrane, realizowane szkolenia:
 • Nowoczesne metody dydaktyczne
 • Metody Flipped classroom oraz Blended Learning
 • Metoda case study
 • Metoda dydaktyczna Webquest + OSINT
 • Problem-based learning w dydaktyce akademickiej
 • Myślenie wizualne (sketchnoting)
 • Tworzenie kursów e-learningowych w Moodle / Adobe Captivate / Articulate Storyline
 • Kreatywność w pracy akademickiej
 • Moderator Design Thinking
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych
 • Tworzenie i komponowanie infografik i slajdów
 • Komunikacja międzypokoleniowa, Generacja Z
 • Feedback czyli informacja zwrotna w dydaktyce
 • Grywalizacja w edukacji
 • Wizualizacja danych w Tableau

 

Pracujemy na własnych autorskich materiałach i scenariuszach szkoleń wykorzystując treści multimedialne, metody interaktywne, case studies, ćwiczenia zespołowe oraz pełne kursy e-learningowe wspierające tradycyjne metody nauczania w sali oraz live on-line.

 

Jeszcze przed wybuchem pandemii SARS-CoV-2, zrealizowaliśmy 3 000 godzin szkoleń z zakresu nauczania zdalnego, hybrydowego metodami mieszanymi czy też Flipped Classroom. 

 

Już w 2012 roku, realizowaliśmy szkolenia komercyjne z zakresu zaawansowanych zagadnień z dziedziny ekonomii i finansów (przygotowujące kursantów do uzyskania państwowych licencji zawodowych) metodą Flipped Classroom w oparciu o autorską platformę e-learningową.

Technologia
Nasze doświadczenie w zakresie metod dydaktycznych i narzędzi stosowanych w dydaktyce:
 • > 300 zrealizowanych szkoleń z zakresu IT
 • > 3 000 przeszkolonych pracowników działu IT ale również studentów i dydaktyków akademickich
 
Oprócz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach kategorii Technologia realizujemy szkolenia budujące kompetencje z zakresu:
 • Projektowania systemów (UML, Enterprise Architect, Visual Paradigm)
 • Projektowania aplikacji www oraz aplikacji mobilnych (UX, UI, Design Thinking)
 • Programowania (w językach takich jak: PHP, JavaScript, C++, Python, Scala, Java)
 • Tworzenia responsywnych stron www (HTML, CSS, JavaScript, Apache, Wordpress, SEO)
 • Administracji systemami operacyjnymi (Unix/Linux, Windows/Windows Server, Android)
 • Baz danych (zarówno pod względem inżynieryjnym (MySQL, PostgreSQL, Oracle) jak i data science) w tym baz Big Data
 • Data Science (programowanie w R, Python)
 • DevOps (Docker, Kubernetes, Git, Jenkins, Splunk, Ansible)
 • Cloud Computing
 • QA, Testowanie
 • Zarządzanie projektami informatycznymi (metodologie, Agile, Scrum, narzędzia) 
Biznes

Szkolenia z zakresu biznesu, finansów i umiejętności miękkich realizujemy zarówno dla pracowników firm i instytucji, jak również studentów i młodych absolwentów planujących własny biznes.    

 
Wybrane, realizowane szkolenia:
 • Trening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Przedsiębiorczość i startupy
 • Zarządzanie strategiczne na uczelniach, Balanced Scorecard
 • Budowanie modelu biznesowego, Business Model Canvas
 • Analityka biznesowa (w Excel, Tableau)
 • Finansowanie startupów
 • Analiza inwestycyjna
 • Makler Papierów Wartościowych
 • Doradca Inwestycyjny
 • Modele biznesowe, podstawy biznesplanu, zakładanie działalności gospodarczej
 • Prawo dla startupów, własność intelektualna, prawo patentowe 
 • Szkolenie podatkowe dla uczelni
 • Zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym (metodologie, narzędzia, oprogramowanie)
 • IPMA
 • Scrum
 • Agile
Marketing & Design

Jako uzupełnienie oferty szkoleń biznesowych realizujemy warsztaty kreatywne, marketingowe oraz z zakresu projektowania (m.in. metodą Design Thinking).    

 
Wybrane, realizowane szkolenia:
 • Planowanie i strategie marketingowe
 • Badanie rynku
 • Szkolenie z e-marketingu, SEM, SEO
 • Content marketing (Wordpress, Copywriting, Grafika www, SEO)
 • Projektowanie produktów i usług z wykorzystaniem metody Design Thinking
 • Service Design
 • Projektowanie interfejsów aplikacji (www, mobilnych)
 • User Experience
 • Marketing w mediach społecznościowych

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci wszystkie szczegóły dotyczące wybranego przez Ciebie szkolenia lub doradzimy, który z naszych kursów będzie najbardziej odpowiedni dla Twoich pracowników.
Napisz do nas
contact@mrcertified.eu
Zadzwoń do nas
+48 508 321 234

Poznaj nas

Prowadzimy szkolenia dla uczelni i szkół publicznych oraz prywatnych, dużych i mniejszych firm, a także instytucji publicznych.
Dowiedz się więcej
menu