Poznaj nasze realizacje

Przygotowujemy szkolenia dedykowane, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta czy organizacji.

ilustracja zadowolonych klientów

Wybrane realizacje

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

Listopad 2021 | Szkolenie Zaawansowane bezpieczeństwo aplikacji WWW, zostało zrealizowane w ramach projektu „Cyber Rapid Reaction Team and Mutual Assistance in Cyber Security” (PESCO CRRT). W szkoleniu stacjonarnym wzięli udział oficerowie z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, oraz przedstawiciele innych krajów (Chorwacji, Estonii, Holandii, Litwy oraz Rumunii), którzy znajdują się w składzie CRRT.

2022 | Seria ośmiu zaawansowanych szkoleń w oparciu o system i formułę Cyber Range oraz nasze autorskie laboratoria. Pozwalających na realizację autentycznych scenariuszy treningowych i zdobywanie doświadczenia oraz na wyciąganie wniosków z popełnianych błędów.

Uniwersytet Warszawski

2021 & 2022 | Dla jednej z największych polskich uczelni (TOP1/TOP2), Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadzenie cyklu szkoleń z ponad 15 tematów z zakresu kształcenia w szkole wyższej pomagając kilkuset jej dydaktykom w rozwinięciu swoich umiejętności z zakresu projektowania i ewaluacji kształcenia, metod dydaktycznych i aktywizacji studentów, pracy z trudnymi studentami, motywacji i odpowiadania na potrzeby Generacji Z oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2020 & 2022 | Przeprowadzenie dla dydaktyków uczelni serii ośmiu certyfikowanych warsztatów praktycznych z zakresu wykorzystania metody Problem-based learning w dydaktyce akademickiej

2021 | Seria szkoleń dla studentów z zakresu projektowania użytecznych oraz innowacyjnych produktów i usług metodą Design Thinking

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

2021 & 2022 | Dostarczenie autoryzowanych szkoleń SANS Institute (łącznie 12 szkoleń) dla pracowników NASK

2022 | Seria wysoce zaawansowanych szkoleń informatycznych z zakresu bezpieczeństwa sieci, testów penetracyjnych, reverse-engineering malware, reagowania na incydenty, automatyzacji testów funkcjonalnych czy administracji i analizy danych w Splunk.

Politechnika Koszalińska

2019-2022 | Seria szkoleń zrealizowanych dla studentów informatyki:

  - Bezpieczeństwo systemów mobilnych
  - Zagadnienia bezpieczeństwa w systemie Linux
  - Zagadnienia bezpieczeństwa w systemie Windows
  - Programowanie w chmurze
  - Projektowanie stron www na urządzenia mobilne
  - Programowanie zaawansowane na platformę Android


2019-2022 | Seria szkoleń dla dydaktyków Politechniki, m.in. z zakresu:

  - Projektowania efektywnych prezentacji multimedialnych
  - Technik IT w dydaktyce
  - Wizualizacji i Prezentacji – graficznego przedstawiania danych
  - Coachingowego stylu zarządzania
  - Nowoczesnych technik i metod nauczania
Centralne Biuro Antykorupcyjne

2023 | Szkolenie w formie zdalnej pn. Inżynieria finansowa w kontekście przestępstw o charakterze ekonomicznym przeprowadził zespół ekspertów - dr hab. Paweł Mielcarz oraz dr Paulina Pawluczuk-Bućko

2022 | Szkolenie pn. Wykorzystywanie baz grafowych w analizie kryminalnej zostało przeprowadzone przez dr Michała Wyszomirskiego dla kilkudziesięciu polskich oraz zagranicznych ekspertów Biura

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych

2021 | 5 kursów e-learningowych z zakresu cyberbezpieczeństwa:

  - Bezpieczeństwo systemu Linux
  - Bezpieczeństwo systemu Windows
  - Podstawowe badanie penetracyjne
  - Akademia Bezpieczeństwa
  - Ekspert Bezpieczeństwa OSSTMM


W ramach jednej z pierwszych usług realizowanych na rzecz CZC opracowaliśmy serię autorskich kursów e-learningowych wideo (łącznie +100 h nauki), wykorzystywanych obecnie do wewnętrznego szkolenia żołnierzy oraz oficerów na różnych poziomach zaawansowania, od początkujących administratorów systemów po wysoce wyspecjalizowanych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Politechnika Warszawska

2019 & 2020 | Seria praktycznych warsztatów dla pracowników dydaktycznych i naukowych Politechniki z zakresu zarządzania informacją dla nauczycieli akademickich (w tym technik OSINT i innych narzędzi wyszukiwania informacji, metod i narzędzi komunikacji, prezentowania oraz dystrybucji informacji)

Opinie klientów oraz uczestników szkoleń

Uczestnik szkolenia
Wśród mocnych stron szkolenia można wyróżnić - dobrze przygotowane środowisko, bardzo szybko rozwiązywane problemy techniczne, prowadzenie szkolenia w języku angielskim
Szkolenie: Narzędzia hakerskie, techniki, exploity i obsługa incydentów
Uczestnik szkolenia
Bardzo dobrze przygotowane szkolenie. Prowadzący prezentuje bardzo duże doświadczenie praktyczne, wiedzę na wysokim poziomie i umiejętność przekazania jej uczestnikom kursu. Bardzo kompetentne i logiczne ułożenie programu szkolenia
Szkolenie: Podatności infrastruktury sieciowej i podnoszenie jej odporności -  szkolenie na poziomie zaawansowanym
Uczestnik szkolenia
Dobrze przygotowane środowisko pracy, merytoryka, praktyka, dużo informacji doświadczenie trenera, wsparcie techniczne
Szkolenie: Bezpieczeństwo systemów SMTP - szkolenie na poziomie zaawansowanym
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz organizacyjnym, co skutkowało bardzo dużą popularnością oraz frekwencją wśród uczestników cyklu (>600 osób, 63 grup), którzy chętnie zapisywali się na kolejne grupy oraz chwalili sposób prowadzenia zajęć.
Szkolenie: Tworzenie kursów e-learningowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
MrCertified jest godnym polecenia partnerem, który w wyjątkowej sytuacji, związanej z pełnym i kompleksowym przejściem uczelni na kształcenie zdalne (spowodowanej epidemią COVID-19), w krótkim czasie przygotował i przeprowadził szkolenia dla 378 dydaktyków, w pełni dopasowane do potrzeb WSB.
Szkolenie: Nauczanie zdalne
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Pragnę serdecznie podziękować za profesjonalne przeprowadzenia seminarium. Jest nam niezmiernie miło, iż to Państwo przeprowadzali szkolenie.
Szkolenie: Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi

Skontaktuj się z nami

Przedstawimy Ci wszystkie szczegóły dotyczące wybranego przez Ciebie szkolenia lub doradzimy, który z naszych kursów będzie najbardziej odpowiedni dla Twoich pracowników.
Napisz do nas
contact@mrcertified.eu
Zadzwoń do nas
+48 508 321 234

Dlaczego warto nam zaufać?

Zapewniamy profesjonalną obsługę szkoleń dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta i dostęp do najlepszych ekspertów w branży.
Sprawdź naszą ofertę
menu